15 బేసిక్ టైప్ అఫ్ కెమెరా షాట్స్ ఇన్ తెలుగు | 15 the best Basic Types Of Camera Shots In Telugu | Every Filmmaker Should Know

best Basic Types Of Camera Shots In Telugu

Basic Types Of Camera Shots In Telugu – Camera shot అంటే ఏమిటి? కెమెరా షాట్స్ ఎన్ని రకాలు ?కెమెరా షాట్ ఉపయోగాలు ఏమిటి ?అనే పాయింట్స్ తెలుసుకోవడం అనేది ఫిలిం మేకర్ యొక్క ప్రధమ కర్తవ్యం. కెమెరా షాట్ – కెమెరా రోలింగ్ బటన్ స్టార్ట్ చేసిన సెకన్ నుంచి కెమెరా బటన్  ఎండ్ చేసే సెకన్ వరకు రికార్డు అయ్యే ఫ్రేమ్స్ ని షాట్ అంటారు .ఒక్క సెకను కి 24 … Read more

బెస్ట్ 5 టైప్ ఆఫ్ కెమెరా యాంగిల్స్ | The Best 5 Types of Camera Angles with Meaning in Telugu

Best 5 Types of Camera Angles with Meaning in Telugu

The Best 5 Types of Camera Angles with Meaning in Telugu and importance of camera angles – Camera Angles సాధారణంగా 5 రకాలుగా ఉంటాయీ .కెమెరా యాంగిల్ అనేది మీరు తీసే  షార్ట్ కి పర్స్పెక్టివ్ నీ  క్రియేట్ చేస్తుంది. మరియు ఆడియన్స్ mood ని ప్రభావితం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.ఏ shot తియ్యాలో డిసైడ్ అయ్యాక ఎ angle లో తియ్యాలి అనేది నిర్ణయించు కోవాల్సి ఉంటుంది . Scene … Read more