బెస్ట్ 5 టైప్ ఆఫ్ కెమెరా యాంగిల్స్ | The Best 5 Types of Camera Angles with Meaning in Telugu

Best 5 Types of Camera Angles with Meaning in Telugu

The Best 5 Types of Camera Angles with Meaning in Telugu and importance of camera angles – Camera Angles సాధారణంగా 5 రకాలుగా ఉంటాయీ .కెమెరా యాంగిల్ అనేది మీరు తీసే  షార్ట్ కి పర్స్పెక్టివ్ నీ  క్రియేట్ చేస్తుంది. మరియు ఆడియన్స్ mood ని ప్రభావితం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.ఏ shot తియ్యాలో డిసైడ్ అయ్యాక ఎ angle లో తియ్యాలి అనేది నిర్ణయించు కోవాల్సి ఉంటుంది . Scene … Read more