ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్ అఫ్ సినీ లెన్సెస్ | 4 Different Types of Cine Lenses Used in Filmmaking in Telugu

Different Types of Cine Lenses Used in Filmmaking in Telugu

These are four Different Types of Cine Lenses Used in Filmmaking in Telugu.నాలుగు రకాల లెన్సెస్ ని సినిమా రంగం లో ఉపయోగిస్తారు .అవి ఏంటో చూద్దాం సినీ లెన్స్ అంటే ఏమిటి What Is a Film or Cine Lens? బాహ్య కాంతిని కెమెరా వ్యూ ఫైండర్ ద్వారా ఫిలిం స్ట్రిప్ or డిజిటల్ సెన్సార్ మీద ప్రసరించేలా పనిచేసే గాజు గ్లాస్ ల అమరిక ను ఫిలిం లెన్స్ … Read more