ఫిల్మ్ లైటింగ్‌లో లైట్ సోర్సెస్ రకాలు | Types of Light Sources in Film Lighting In Telugu

Types of Light Sources in Film Lighting In Telugu

ఫిల్మ్ లైటింగ్‌లో లైట్ సోర్సెస్ రకాలు(Types of Light Sources in Film Lighting In Telugu),టంగ్స్టన్ లైటింగ్, డే లైటింగ్,ఫ్లోరోసెంట్ లైటింగ్, ఎల్ఈడి లైటింగ్, హెచ్ ఎం ఐ లైటింగ్, ఫైర్ లైటింగ్ (Types of Light Sources in Film Lighting ,Tungsten lighting, daylight, fluorescent lighting, LED lighting, HMI lighting, and firelight ) లైటింగ్ అనేది ఫిలిం మేకింగ్ లో చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.లైటింగ్ అనేది సీన్ … Read more