ఫిల్మ్ లైటింగ్‌లో కలర్ టెంపరేచర్ అంటే ఏమిటి ? (What is Color Temperature in Film Lighting In Telugu)

What is Color Temperature in Film Lighting In Telugu

కలర్ టెంపరేచర్ అనేది ఫిలిం లైటింగ్ లో చాలా ముఖ్యమైన భాగం(What is Color Temperature in Film Lighting In Telugu). కలర్ టెంపరేచర్ సీన్ యొక్క ఓవర్ఆల్  లుక్ ని మరియు ఫీల్ ను ప్రభావితం చేసే  స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కలర్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి కలర్ టెంపరేచర్ ని ఎలా కొలుస్తారు మరియు కలర్ టెంపరేచర్ ని ఫిలిం లైటింగ్ లో ఎలా ఉపయోగిస్తారు అనే విషయాలను ఈ ఆర్థికల్లో స్థూలంగా … Read more